For at kunne sende en fordring til inkasso er der en række forhold som er krævet og som dit inkasso firma vil kræve af dig.

Rykkerbreve og de tilhørende rykkergebyrer følger Rentelovens § 9b og Inkassolovens § 10.

Grundlæggende betyder loven:

1) Man må højst sende 3 rykkere hvor der på hver påligges maksimum 100 pr. stk.

2) Endvidere kan man kun sende fordringer til inkasso hvis man allerede har informeret debitor om at fordringen vil blive sendt til inkasso og med dertil hørende ekstra omkostninger.

I praksis betyder dette at man skal huske at sende en faktura kopi sammen med en rykker.

Regnskabsprogrammer som hjælper med inkasso

De fleste bedre regnskabsprogrammer har et rykker modul , som kan hjælpe med rykkerprocessen. Det anbefales generelt at sende 3 rykkere. Det skyldes at man derved kan påligge samlet 300 kr. samt renter og omkostninger ved fremsendelse af rykkere er lavt hvis man bruger et godt regnskabsprogram. Generelt er det også billigere at sende rykkere end at sende en fordring til inkasso. Overordnet kan man også sige at jo flere rykkere man sender jo større er sandsynligheden for at de fremsendte faktura bliver betalt.

Et godt online regnskabsprogram som har et indbygget rykkermodul er Regnskab Plus. Programmet understøtter en fremsendelse af 3 rykkere og kan lave kontoudtog som er gode at fremsende sammen med en rykker.

Med et klik sendes din fordring til inkasso med regnskab-plus

Endvidere tilbyder regnskabsprogrammet regnskab-plus at man med et klik kan fremsende en faktura til et inkasso firma. Tilmed betaler man kun omkostninger til inkasso firmaet såfremt de opkræver pengene hos debitor.

Lettere og bedre kan det næsten ikke gøres.

Når man skal lede efter et regnskabsprogram er fakturering ofte en af de vigtigste ting. Generelt skal man ved valg af et regnskabsprogram skelne mellem 2 typer regnskabsprogrammer:

  • Online regnskabsprogram
  • Lokalt regnskabsprogram

Et synonym for regnskabsprogram er i øvrigt bogføringsprogram. Den eneste forskel er blot at et bogføringsprogram generelt kun kan bogføre. Regnskabsprogrammer derimod indeholder andre funktioner såsom fakturering.

Fakturering i et online regnskabsprogram

Fakturering i et online regnskabsprogram er generelt meget let fordi det kan gøres fra en hvilken som helst computer og derfor anvender langt de fleste virksomheder også et online regnskabsprogram.

Endvidere tages der automatisk backup

Endelig sikrer man sig en løbende udvikling af programmet til de ændringer i lovgivningen som sker over tid.

Fakturering i et lokalt regnskabsprogram

Fakturering i et lokalt regnskabsprogram som f.eks. smart-regnskab eller let-regnskab kan være en god ide dog mest på grund af prisen. Man betaler et engangsbeløb og så behøver man ikke at betale mere fremadrettet.

Da man dog ikke er abonnementskunde – kan der forventes mindre service. En anden udfordring er at man selv skal huske backup samt at programmet kun installeres på en computer og er svært at flytte.

Faktureringsfunktioner i et regnskabsprogram

Funktionerne man skal lede efter i et regnskabsprogram afhænger naturligvis af ens behov. Generelt skal man dog altid sikre sig at programmet kan:

  • Fakturere med og uden moms
  • At faktureringsprogrammet er integreret med bogføringen – således at alle faktura automatisk bliver bogført
  • Det skal sikres at der kan gives rabat både i % og som et linie beløb
  • Endvidere er det en fordel hvis man kan opsætte produkter i faktureringsprogrammet – således at forskellige produkter kan bogføres på forskellige konti. Det er en meget kompleks funktion som kun fås i de bedste regnskabsprogrammer. Et program som regnskab-plus kan håndtere disse ting
  • Endelig er det en fordel hvis regnskabsprogrammet også kan lave rykkere, kreditnotaer og renteberegninger. Alle vigtige ting hvis ens virksomhed har vokset sig lidt større

Konklusion

Online regnskabsprogrammer bør generelt anvendes da disse sikrer backup og løbende udvikling og vedligeholdelse af programmet.

Et kreditor modul bruges af de fleste mere komplekse virksomheder med mange leverandør fakturaer. De fleste mindre virksomheder som modtager regninger – ligger dem i en stak og betaler dem når de forfalder.
Det er relativt let at overskue når man kun har 1-2 fakturaer om ugen. I takt med ens virksomhed bliver mere kompleks bliver det sværere og sværere at holde styr med:

– Hvornår fakturaerne skal betales (forfaldsdato)
– Skal de modtagne faktura udlignes mod nogle modtagne kreditnotaer
– Hvilke af de modtagne fakturaer er allerede betalt. Især hvis man har en som modtager fakturaen og en anden som betaler dem – kan man pludselig glemme at betale fakturaerne med rykkere og renteopkrævning til følge. Endnu værre kan det dog gå hvis man kommer til at betale en faktura flere gang uden at man selv opdager det.

Med et kreditormodul undgår man disse slags problemer. I det online regnskabsprogram kaldet regnskab-plus er der bygget et kreditormodul hvor alle ovenstående problemer undgås.

En række fordele ved at bruge et kreditormodul:
– Man kan kun indtaste det samme faktura nummer en gang. Dermed kan man aldrig komme til at betale den samme faktura to gange.
– Man kan på hver kreditor få en overblik over alle skyldige regninger og dermed betale dem i et beløb og derved spare tid.
– Kreditorsystemet holder automatisk øje med hvilke leverandørfakturaer som er forfaldne så man undgår dyre rykkere og renter og irriterende opkald fra sine leverandører.
– Alle betalinger og modtagne leverandør fakturaer bogføres automatisk i ens bogholderi
– Revisorerne elsker at kunne få et overblik over alle ens kreditorer – det gør deres arbejde let og sparer penge på revisor regningen.

Et spændende og let regnskabsprogram er www.start-regnskab.dk.

Start-regnskab er et excel-regnskabsprogram som fokuserer på at være let at anvende.

REGNSKABSPROGRAM MED STOR FLEKSIBILITET

Start-regnskab har den store fleksibilitet, som ligger i excel og det er kombineret med viden omkring regnskabsprogrammer.

Dette gør det til et program som er rigtig godt for små virksomheder som har brug for et enkelt program

Et nyt meget spændende online-regnskabsprogram er blevet lanceret.

Navnet er www.cloud-regnskab.dk. Programmet indeholder alle de elemementer et regnskabsprogram bør indeholde. Cloud-regnskab indeholder:

– Faktura modul

– Dobbelte bogholderi

– Kontospecifikationer

– Balance

Det er et utrolig flot program og let at arbejde i.

Web-regnskab som er et online baseret regnskabsprogram planlægger at udvide produktet med et rykkermodul som er afgørende i en tid hvor folk “glemmer” at betale.

Alle selvstændige bør i disse tider være særlig opmærksomme på om deres kunder betaler. Manglende betalinger fra store kunder kan koste livet for selv de gode virksomheder. Husk derfor at en kreditforsikring af de kunder kan være en løsning herpå.

Igen hjælper det i web-regnskab at man i den seneste frigivede udgave af online regnskabsprogrammet kan få en overblik over alle kunder aldersfordelt. Dermed ser man hurtigt hvem der ikke betaler

Mange sidder nok i disse dage og knokler med at færdiggøre momsen – flere uden et regnskabsprogram. Flere stiller sig nok spørgsmålet om det kan betale sig at købe et regnskabsprogram.

Mit svar er klart – har du mere end 10-20 bilag pr periode så helt klart ja!

REGNSKABSPROGRAMMER GØR DET LETTERE

Det skyldes at et regnskabsprogram kan hjælpe dig mod skat.

Har du ikke din bogføring på plads så kan det være svært at overbevise skat om at du har overholdt bogføringsloven og dokumentere dine udgifter. Når man bruger et godt online regnskabsprogram som web-regnskab.dk til kun 49 kr pr måned eller f.eks. et installeret regnskabs-program som smart-regnskab.dk til 499 kr så sørger disse programmer for at ud overholder lovgivningen. Dermed kommer pengene til investering i dette hurtigt igen.

VORES ANBEFALING

Så min anbefaling til alle som ikke har et enten installeret regnskabsprogram eller online-regnskabsprogram er klart – sørg for at købe et regnskabsprogram hvis du synes at det bare er lidt uoverskueligt at opgøre momsen.

Se vores artikel om hvorvidt man skal vælge et online-regnskabsprogram eller et regnskabsprogram installeret på sin egen computer:

http://regnskab-software.dk/online-regnskabsprogram-vs-installeret-regnskabsprogram

 

Deadline for Indberetning af kvartalsmoms for 2. kvartal 2011 er 17. august 2011

Deadline for indberetning af halvårsmoms for 1 halvår af 2011 er 1. september 2011

Se detaljer for indberetning på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1868523

På www.web-regnskab.dk som er et online regnskabs-program er det let at udarbejde sin moms. Alt ordnes fra sin browser.

Vi henviser til at det nu er blevet muligt at lave en regnskabsopstilling via excel makroer og dermed spare meget på revisor regningen

www.regnskabsopstilling.dk
Et absolut spændende alternativ hvis man har en dyr revisor.

Regnskab-Software

Vi er glade for at byde dig velkommen til denne side, der er dedikeret til Regnskabs Software / Regnskabsprogrammer. Der er gode ideer til hvad du skal overveje ved valg af Regnskabs-Software.

Photostream